Malíři pokojů Brno

Malby pokojů Brno a okolí

Nátěry dřeva

Na nátěry dřeva se používají tenkovrstvé nebo silovrstvé lazurovací laky a krycí emailové nátěry.

Impregnace dřeva
Impregnace dřeva před samotným nátěrem je nutná k ochraně před dřevokaznými škůdci a plísněmi. Impregnační nátěr zabraňuje šíření škůdců a plísní i u již napadeného dřeva což je důležité také pro přilnutí dalších nátěrů.

Tenkovrstvé lazurovací laky
Pro zachování kresby a přirozeného vzhledu dřeva používáme k nátěrům lazurovací laky ředitelné vodou nebo syntetickými ředidly. Tenkovrstvé lazury pronikají hluboko do dřeva a netvoří vrstvu, která by se časem mohla loupat, ale je třeba tyto nátěry častěji obnovovat.

Silnovrstvé lazurovací laky
Nátěry těmito laky jsou odolnější vůči působení povětrnostních vlivů, působení deště, mrazu, UV záření apod.

Krycí nátěry
Tyto nátěry poskytují velmi dobrou ochranu dřeva proti povětrnostním vlivům, nevýhodou je však zakrytí kresby dřeva.
Nutná je též dobrá příprava podkladu před samotným nátěrem. K nátěrům používáme vodou ředitelné nebo trvanlivější syntetickými ředidly ředitelné barvy.