Malíři pokojů Brno

Malby pokojů Brno a okolí

Nátěry podlah

Nátěry podlah provádíme z několika důvodů - pro zamezení prašnosti, z důvodu snazšího úklidu, k ochraně podkladu, kvůli hydroizolaci a samozřejmě z estetických důvodů.

Nátěr domácí dílny, sušáren, sklepů apod.
K těmto nátěrům používáme akrylátové barvy k zamezení prašnosti a nasákavosti povrchu.

Nátěr skladů, garáží, průmyslových prostor apod.
K těmto nátěrům používáme epoxidové barvy odolávající většímu mechanickému zatížení a rovněž posypovým solím, ropným produktům a různým druhům chemikálií.

Nátěr balkonů a teras
K těmto nátěrům používáme speciální barvy, které vytvoří na povrchu elastickou vrstvu, která zajistí hydroizolaci.

Nátěr dřevěných podlah
K těmto nátěrům používáme bezbarvé laky na bázi polyuretanu, epoxidu apod. Používají se též různé přírodní oleje a vosky. Druh laku vybíráme podle provozního zatížení podlahy.