Malíři pokojů Brno

Malby pokojů Brno a okolí

Nátěry kovu

Při nátěrech kovů musíme dbát na řádnouj přípravu podkladu před samotným nátěrem a pro daný druh kovu použít určený typ barvy. V případě nesoudržných a praskajících starých nátěrů je nutno tyto nátěry odstranit.

Příprava podkladu před nátěrem
Odstranění nátěrů provádíme špachtlí, smirkovým papírem, opalem horkovzdušnou nebo plynovou pistolí. Spíše se ale používá opískování nebo odstranění starého nátěru chemickou cestou.
U zrezivělých povrchů je nutno tuto rez před nátěrem odstranit mechanickou cestou nebo chemickým odstraňovačem rzi.
Po těchto přípravách nutno čistý kov opatřit základním nátěrem.

Nátěr pozinkovaného plechu a barevných kovů
Zinkový povrch chrání kov po určitou dobu v závislosti na povětrnostních vlivech. Pro použití nátěru je nutno tento povrch nechat napřed zoxidovat a nebo na nový použít speciální k tomuto účelu určený nátěr.
U nátěrů barevných kovů jako měď, mosaz, hliník apod. platí opět nutnost použít speciální barvu na tyto kovy určenou.